پوستر کنفرانس
>
.: اخبار

حمایت سرمایه گذاری غدیر از کنفرانس

در جلسه دبیرکل کنفرانس با آقای دکتر سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر،
آقای سلیمانی با تکیه بر اهمیت گسترش همکاریهای بین المللی برای شرکت و حمایت
از کنفرانس اعلام آمادگی فرمودند.
بازگشت1395/09/17
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !