پوستر کنفرانس
>
.: اخبار

اولین جلسه هماهنگی شورای سیاستگذاری کنفرانس

جلسه هماهنگی کنفرانس در سالن کنفرانس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار شد.
در این نشست آقای دکتر زارع ریاست باشگاه، دکتر شمس اردکانی پدر اقتصاد انرژی ایران،
و عده ای از اساتید و نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای مربوطه حضور داشتند.
برای گزارش مفصلتر لطفا به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مراجعه بفرمایید.

جلسه هماهنگی کنفرانس در سالن کنفرانس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار شد.
در این نشست آقای دکتر زارع ریاست باشگاه، دکتر شمس اردکانی پدر اقتصاد انرژی ایران،
و عده ای از اساتید و نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای مربوطه حضور داشتند.
برای گزارش مفصلتر لطفا به سایت باشگاه پژوهشگران مراجعه بفرمایید.


بازگشت1395/07/27
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !