محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

سامانه های هوشمند انرژی (شهر هوشمند، شبکه هوشمند، خانه های هوشمند . . .)

استفاده از فناوری های نو برای بالابردن بهره وری در صنعت نفت

رویکردهای نوین در تولید فراورده های پتروشیمی

تغییرات اقلیم و نگهداشت انرژی

استفاده فناوری IT در نگهداشت انرژی

آینده مدیریت آب و انرژی

آینده انرژی هسته ای

استفاده از نانو فناوری در مهندسی انرژی

اقتصاد سبز و نگهداشت انرژی

آینده ی انرژیهای تجدید پذیر

نگهداشت انرژی در مهندسی نفت و پتروشیمی

قراردادهای بین المللی انرژی

دیپلماسی و حقوق بین الملل انرژی

صنایع سنگین و بهره وری انرژی

مصرف انرژی در کشاورزی

صنعت، ساختمان و معماری سبز

رباتیک و نقش آن در نگهداشت انرژی