این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس

صفحه اصلی > مجلات
.: مجلات

Journals agreed to publish selected articles of the conference as an especial issue:

Biofuel Research Journal

http://www.biofueljournal.com

Journals agreed to publish selected articles of the conference with no or little internal review:

Green and Sustainable Chemistry journal

http://www.scirp.org/journal/gsc

Note: No certain limit to the number of articles accepted
Journal of Crystallization Process and Technology

http://www.scirp.org/journal/jcpt
Note: No certain limit to the number of articles accepted
American Journal of Oil and Chemical Technologies

http://www.petrotex.us/2013/03/26/586
Note: Five selected articles
Journal of Environmental Friendly Processes

http://www.petrotex.us/2013/02/17/317

Note: Five selected articles

International Journal of Green Computing

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-green-computing-ijgc/1175
Note: Up to thirty selected articles

International Journal of Energy Optimization and Engineering

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-energy-optimization-engineering/47187

Note: Fifteen to twenty selected articles

Journals conditionally agreed (internal review) to publish selected articles:

International Journal of Chemoinformatics and Chemical Engineering

http://www.igi-global.com/journal/international-journal-chemoinformatics-chemical-engineering/1176

Journal of Energy Engineering

http://ascelibrary.org/journal/jleed9/

Bulletin of Canadian Petroleum Geology,Geological Survey of Canada

http://bcpg.geoscienceworld.org/

Petroleum Geoscience

http://pg.geoscienceworld.org/

Indexing sites:

http://www.civilica.com/

http://www.irandoc.ac.ir/