این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس

صفحه اصلی > پرسش هاي متداول
.: پرسش هاي متداول

فرمت مقاله ها، ارائه پوستر، و ارائه شفاهی را از کجا پیدا کنیم؟

زیر عنوان راهنمای مقالات – فرمت - فایلها 

هزینه چقدر است؟

زیر عنوان راهنمای مقالات – هزینه ها

در ضمن هزینه ها را بعد از ثبت نام و از سامانه کاربران در بخش دریافت خدمات باید وارد کنید. 

آیا از حامیان پول دریافت میکنید؟

هدف این کنفرانس رسیدن به مرزها و معیارهای بین المللی بوده و در نتیجه از دولتی شدن و وابستگی دوری شده است. اگر به نامه های حامیان توجه کنید متوجه میشوید که تمام حمایت ها معنوی بوده و یک ریال پول صدقه از هیچ ارگانی دریافت نشده است. 

برای برگزاری کنفرانس در دانشگاه تهران و یا دیگر محلهای همایش پول پرداخت می شود؟

بله! برای اجاره هر سالن، فضای نمایشگاهی، خدمات صوتی و تصویری، نظافت، پارکینگ و دیگر امور هزینه پرداخت میشود. برای اطلاع بیشتر میتوانید به محلهای ارائه کننده خدمات همایشها مراجعه کنید تا از حد و حدود این هزینه ها آگاه شوید. 

آیا با توجه به فقر محققین و دانشجویان درست است که برای شرکت و ثبت نام در کنفرانس پول دریافت شود؟

دانشجویان و محققین در کشور ما فقیرتر از دیگر کشورها نیستند ولی مبلغی که کنفرانس ما دریافت میکند (50 دلار) از متوسط جهانی ( 500 دلار) بیش از 90 درصد پایینتر است. تازه مبلغ ثبت نام در کنفرانسهای جهانی شامل بسیاری از خدمات کنفرانس ما که شامل دو روز ناهار و نیم وعده، دریافت کیف و هدایای کنفرانس و بهره ور شدن از فضای یکی از بهترین کنفرانسهای کشور نمیشود. 

در صورت عدم پذیرش اصل مقاله هزینه ثبت نام چه میشود؟

تمام هزینه پرداختی مسترد میگردد.

پرداخت زود رس هزینه ها چه توجیهی دارد؟

پرداخت زودرس به جهت فراهم آوردن زمان لازم برای برنامه ریزی صحیح است. تعداد حقیقی و دقیق شرکت کنندگان و خدمات مربوط به آنان باید از چند ماه قبل برنامه ریزی شود. رها کردن موضوع شرکت و ثبت نام به روزهای آخر موجب هرج و مرج و بی برنامگی هایی میشود که  گریبانگیر اغلب کنفرانسهای دیگر است. 

در صورتیکه متقاضی تازه فارغ التحصیل شده آیا باید بصورت آزاد ثبت نام کند؟

متقاضی میتواند با ارائه کارت دانشجویی که بیش از یک سال از تاریخ آن نگذشته باشد به عنوان دانشجو ثبت نام کنید.