این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس

صفحه اصلی > چرا جایزه؟
.: چرا جایزه؟


وضعیت موجود چیست؟


 
چرا ما باید به رعایت در بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت بدهیم؟

 
 
برای ایجاد انگیزه در پژوهشگران، صنعت و بخش خدمات بهترین راه ایجاد رقابت از طریق تشویق پروژه های بهینه مصرف و تولید انرژی است.
برای طراحی جایزه ملی نگهداشت انرژی چه روشی اتخاذ شده؟

 


یک جایزه موثر در زمینه انرژی در کشور باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟چه گروههایی در شکل گیری جایزه موثر هستند؟