این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس

صفحه اصلی > ثبت نام برای پکیج الماس
.: ثبت نام برای پکیج الماس

با توجه به محدودیت این پکیج (حداکثر سه) برای ثبت نام  باید با دبیر همایش در دبیرخانه کنفرانس به شماره 88651346 و 88651347 هماهنگی های لازم انجام شود.